A Step into the Past – เจาะเวลาหาจิ๋นซี

A Step into the Past เจาะเวลาหาจิ๋นซี เซี่ยงเส้าหลง (กู่เทียนเล่อ) ตำรวจหน่วยพิเศษแห่งศตวรรษที่21ตัดสินใจนั่งกระสวยกาลเวลาย้อนอดีตกลับไปเพื่อให้ได้ใจหญิงสาวที่เขารัก แต่นึกไม่ถึงว่าการย้อนเวลากลับไปในอดีตนั้นเกิดความผิดพลาด เซี่ยงเส้าหลงถูกพาย้อนเวลากลับไปในประวัติศาสตร์สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ อิ๋งเจิ้ง (หลินฟง) ซึ่งต่อมาก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้ซึ่งในเวลานั้นยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ อิ๋งเจิ้งถูกจับตัวเป็นตัวประกันที่แคว้นจ้าวเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปยังปัจจุบัน เซี่ยงเส้าหลงจึงตัดสินใจตามหาอิ๋งเจิ้งและช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งจนขึ้นครองราชย์ได้ในที่สุด

ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 1
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 2
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 3
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 4
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 5
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 6
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 7
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 8
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 9
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 10
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 11
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 12
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 13
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 14
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 15
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 16
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 17
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 18
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 19
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 20
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 21
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 22
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 23
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 24
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 25
ดูซีรีย์ A Step into the Past – ตอนที่ 26 (ตอนจบ)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *