City of Sky – สวรรค์รักในฝัน

City of Sky สวรรค์รักในฝัน City of Sky สวรรค์รักในฝัน [พากย์ไทย] : ลู่ปินเฟยชายหนุ่มที่รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ เขาเริ่มสนใจการถ่ายภาพมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ด้วยความที่ใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็น อยากทำอะไรก็ตามก็ต้องให้ถึงที่สุด อยากเรียนรู้ถึงชีวิต สิ่งใดก็ตามที่เป็นที่สนใจก็จะทำให้ลู่ปินเฟยลืมกินลืมนอนเลยทีเดียว

ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 1
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 2
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 3
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 4
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 5
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 6
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 7
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 8
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 9
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 10
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 11
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 12
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 13
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 14
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 15
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 16
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 17
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 18
ดูซีรีย์ City of Sky – ตอนที่ 19 (ตอนจบ)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *