Book of Death – คัมภีมรณะ

Book of Death คัมภีมรณะ คัมภีร์มรณะเกิดขึ้นภายหลัง ก่อนหน้านั้น คัมภีร์มรณะ ได้ตกเป็นของพวกฮิกซอสเป็นเวลานานถึง 200 ปี ศาสนาและหลักศีลธรรมของเริ่มเสื่อมลง ความเชื่อเรื่องเครื่องลางของขลังได้เข้ามาแทนที่ ทำให้พวกพระเข้ามามีบทบาทในจิตใจอย่างมาก

ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 1
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 2
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 3
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 4
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 5
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 6
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 7
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 8
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 9
ดูซีรีย์ Book of Death – ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *